Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Přehrávání skladeb v seznamu skladeb

Přenášet a přehrávat můžete seznamy skladeb vytvořené pomocí softwaru, jako je Music Center for PC. Informace o vytvoření seznamu skladeb naleznete v nápovědě příslušného softwaru.

  1. V nabídce Home vyberte možnost [Playlists].
  2. Vyberte požadovaný seznam skladeb a požadovanou skladbu.

Poznámka

  • Obrázky přebalů registrované se seznamem skladeb se v přehrávači Walkman nezobrazují.