Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Obsah, jako je například hudba, nelze přenést z počítače do přehrávače Walkman.

 • Zkontrolujte, zda je připojení USB s počítačem provedeno správně.
 • Používejte dodaný kabel USB.
 • Obsah možná nebude možné přenést, pokud používáte rozbočovač USB. Připojte přehrávač přímo ke konektoru USB v počítači.
 • Verze nainstalované aplikace Music Center for PC nemusí být nejnovější. Nainstalujte pomocí Internetu nejnovější verzi.
 • V přehrávači Walkman není dostatek volného místa nebo počet souborů překročil maximální počet souborů, které lze přenést. Odstraňte nepotřebný obsah, abyste zvětšili volné místo. Podrobnosti o počtu souborů, které lze nahrát, najdete v následující části.
  • „Maximální doba a počet skladeb, které lze nahrát (přibližně)“
 • Skladby s omezenou dobou či počtem přehrávání se zřejmě nepřenesou kvůli omezením od držitelů autorských práv. O podrobnostech nastavení jednotlivých audiosouborů požádejte distributora.
 • Některý obsah v přehrávači Walkman může být poškozen. Potřebný obsah zkopírujte do počítače a inicializujte (naformátujte) přehrávač Walkman.
 • Pokud software není kompatibilní s přehrávačem Walkman, nainstalujte kompatibilní software a použijte kompatibilní software k přenosu obsahu.
 • Pravděpodobně se pokoušíte přenést poškozený obsah. Odstraňte obsah, který nelze přenést, z počítače a poté jej do něj znovu naimportujte. Při přenosu obsahu do počítače neprovádějte s počítačem žádné další činnosti. Jinak může dojít k poškození obsahu.
 • Zřejmě zkoušíte přenést soubor ve formátu, který nelze přehrát. Viz část „Podporované formáty“.
 • Přenos dat může být přerušen kvůli rušení, například kvůli statické elektřině nahromaděné v počítači. Děje se tak z důvodu ochrany dat. Odpojte přehrávač Walkman a poté jej znovu připojte.