Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Přehrávač Walkman nefunguje nebo se nezapne napájení.

  • Pokud do přehrávače Walkman přenášíte velké množství obsahu, jako je například hudba, vytvoření databáze v přehrávači Walkman může nějaký čas trvat. Proto může být třeba po odpojení přehrávače Walkman od počítače počkat až 1 minutu, než bude možné přehrávač Walkman znovu používat.
  • Pokud je přepínač HOLD nastaven do polohy HOLD, přesuňte jej do opačné polohy.
  • Pokud je v přehrávači Walkman kondenzovaná vlhkost, počkejte několik hodin, až se přehrávač Walkman vysuší.
  • Pokud je akumulátor málo nebo nedostatečně nabitý, nabijte jej.
  • Přehrávač Walkman nelze ovládat během jeho připojení k počítači. Odpojte přehrávač Walkman od počítače.
  • Pokud přehrávač Walkman po nabití akumulátoru stále nefunguje, stiskněte perem nebo kancelářskou sponkou tlačítko RESTART. Přehrávač Walkman se restartuje.