Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Před prvním použitím

Děkujeme vám za zakoupení tohoto přehrávače Walkman.


Tato „Uživatelská příručka“ vysvětluje, jak přenášet hudbu do přehrávače Walkman a jak používat různé funkce. Tato „Uživatelská příručka“ poskytuje užitečné informace.


Tištěné příručky (součástí dodávky), například „Návod k použití“, také obsahují důležité informace. Informace o webových stránkách zákaznické podpory najdete v části „Webová stránka zákaznické podpory“.

  • Informace o zákonech, normách a právech vyplývajících z ochranných známek naleznete v části „Důležité informace“ ve vnitřní paměti přístroje. Pro jejich přečtení zkopírujte soubor [Important_Information] do počítače a postupujte podle pokynů uvedených níže.
    Dvakrát klikněte na soubor [Important_Information]. Poté vyberte jazyk.
  • Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky TM a ®.

O názvech modelů, které zmiňuje tato „Uživatelská příručka“

Některé modely nemusejí být k dispozici v závislosti na zemi/oblasti, kde jste přehrávač Walkman zakoupili.

Požadavky na počítačový systém pro připojení vašeho přehrávače Walkman

Podrobné požadavky na počítačový systém najdete v části „Systémové požadavky“.

Nabíjení akumulátoru

Při prvním použití přehrávače Walkman může být akumulátor málo nabitý. Před použitím přehrávače Walkman akumulátor nabijte.

Informace o obrázcích, které obsahuje tato „Uživatelská příručka“

Obrazovky a obrázky slouží pouze pro vaši informaci a mohou se od skutečného produktu či obrazovek lišit.

Konstrukce a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.