Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Skladby se nepřehrávají v očekávaném pořadí.

  • Pokud se skladby přehrávají s využitím funkce náhodného přehrávání, můžete tuto funkci zrušit a vrátit se do normálního přehrávání.

  • Pokud přenášíte skladby z počítače pomocí přetažení, pořadí těchto skladeb může být jiné než pořadí v albu. Vytvořte seznam skladeb pomocí softwaru v počítači a přeneste jej do přehrávače Walkman. Podrobnosti o seznamech skladeb naleznete v nápovědě používaného softwaru.
  • Pokud chcete přehrávat skladby z alba opakovaně, přehrávejte skladby výběrem [Music] - [Album] z nabídky Home a pak zobrazte nabídku možností a vyberte [Play Mode] - [Repeat].