Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Náhodné přehrávání

Přehraje skladby v rozsahu přehrávání náhodně.

  1. Na obrazovce přehrávání hudby zobrazte nabídku možností a vyberte položku [Play Mode] - [Shuffle] nebo [Shuffle & Repeat].

Poznámka

  • Pro přehrávání všech skladeb v přehrávači Walkman v náhodném pořadí, přehrávejte skladby od [Music] - [All Songs].