Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Není slyšet žádný zvuk.

  • Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na nulu.
  • Zkontrolujte, zda je zástrčka pevně zasunutá do konektoru sluchátek. Pokud nejsou sluchátka připojena správně, může to mít nepříznivý vliv na zvuk. Zasuňte konektor tak, aby zapadl na místo.
  • Pokud je konektor znečištěný, očistěte jej pomocí měkkého suchého hadříku.
  • Pokud problém přetrvává i po provedení výše popsaných kroků, pomocí pera nebo kancelářské sponky atd. stiskněte tlačítko RESTART. Přehrávač Walkman se restartuje.