Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Přenesení obsahu pomocí aplikace Finder

Obsah, jako například hudbu, lze přenést přímo přetažením pomocí aplikace Finder.

 1. Připojte přehrávač Walkman ke spuštěnému počítači pomocí rozhraní USB.
 2. Vyberte položku „WALKMAN“ na bočním panelu aplikace Finder.
 3. Otevřete složku, do které chcete obsah přenést.

  Přenesení souborů nebo složek s hudbou: složka „MUSIC“

  Přenesení souborů nebo složek s fotografiemi: složka „PICTURE“ nebo „DCIM“

 4. Přetáhněte požadované soubory nebo složky () do příslušné složky () ve složce „WALKMAN“.

Poznámka

 • Uložte hudební soubory přímo do složky MUSIC. Hudební soubory uložené jinde možná nepůjdou přehrát.
 • Přehrávač Walkman nelze ovládat během jeho připojení k počítači.
 • Název složky, například „MUSIC“, umístěné v paměti neměňte.
 • Některé skladby zřejmě přehrávač Walkman nepřehraje kvůli ochraně autorských práv.
 • Během přenosu dat přehrávač Walkman neodpojujte. Mohlo by dojít ke zničení přenášených dat nebo dat uložených v přehrávači Walkman. Pokud bude přehrávač Walkman odpojen během přenosu souborů, mohou v přehrávači Walkman zůstat nepotřebné soubory. V takovém případě přeneste použitelné soubory zpět do počítače a zformátujte přehrávač Walkman.
 • V závislosti na nastavení jazyka přehrávače Walkman se informace o přeneseném obsahu nemusí zobrazit správně.