Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Změna citlivosti hledání rádií FM

Citlivost příjmu radiostanice FM může být někdy příliš silná. Kvůli tomu může docházet k příjmu mnoha nepožadovaných radiostanic. V takových případech nastavte nízkou citlivost hledání.

  1. Na obrazovce rádia FM zobrazte nabídku možností a vyberte možnost [Scan Sensitivity] - požadované nastavení.