Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Chcete zálohovat obsah, jako je například hudba uložená v přehrávači Walkman.

  • Připojte přehrávač k počítači a zkopírujte do něj soubory.
  • Pokud jste již odstranili obsah přenesený do přehrávače Walkman pomocí aplikace Music Center for PC, přeneste obsah z přehrávače Walkman zpět do aplikace Music Center for PC.