Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Spole tilbake og spille av 3 sekunder på nytt

Du kan spole tilbake omtrent 3 sekunder for å lytte til en del av lydfilen som spilles av for øyeblikket, på nytt mens du bruker språkstudiefunksjonen (Quick Replay).

  1. I musikkavspillingsskjermbildet trykker du på ()-knappen under avspilling eller pause mens du bruker språkstudiefunksjonen.

    Du kan spole lydfilen tilbake 3 sekunder, 6 sekunder, 9 sekunder og så videre, etter antall trykk.

Hint

  • Når punkt A (startpunkt for A-B Gjenta) er angitt, går avspillingen tilbake til punkt A hvis du trykker på knappen innen 3 sekunder fra punkt A.