Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Gjenta samme del

Du kan angi en bestemt del (fra punkt A til punkt B) i en lydfil og spille av denne delen gjentatte ganger når du bruker språkstudiefunksjonen (A-B Gjenta).

  1. Veiledning for bruk
  2. Punkt A (startpunkt for A-B Gjenta)
  3. Punkt B (sluttpunkt for A-B Gjenta)
  4. Del A–B (delen for gjentatt avspilling)
  1. Trykk på ()-knappen for å angi punkt A under avspilling i språkstudiefunksjonen.
  2. Trykk på ()-knappen for å angi punkt B.

    Det må være minst 1 sekund mellom punkt A og B. Hvis du trykker på ()-knappen innen 1 sekund fra punkt A, kan du ikke angi punkt B.

Betjening ved bruk av A-B Gjenta

Når du bruker A-B Gjenta kan du sette på pause, fortsette avspillingen, spole fremover og bakover og bruke [Quick Replay] som vanlig. I tillegg kan du utføre følgende operasjoner:


Gå tilbake til punkt A

Trykk på ()-knappen.


Gå til B og avslutte A-B Gjenta

Trykk på ()-knappen.


Avslutte A-B Gjenta

Trykk på ()-knappen.

Merknad

  • Hvis punkt B ikke er angitt, spilles delen fra punkt A til slutten av lydfilen av gjentatte ganger.