Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Vise tekster

Når du spiller av en sang som det har blitt lagt til tekst for, vises teksten på din Walkman etter hvert som sangen spilles av.

  1. Velg [Settings] på Home-menyen.
  2. Velg [Music Settings] – [Display Lyrics] – ønsket innstilling.

Hint

  • Hvis [On (Screen Always On)] er angitt, blir ikke musikkavspillingsskjermbildet slått av, uavhengig av innstillingene for Screen Off Timer.
  • Tekster vises selv om [Off] er valgt hvis [Dance/Karaoke/Language] er satt til [Maximum Karaoke Mode] eller [Minimum Karaoke Mode].

Merknad

  • Det kan være at sangteksten ikke vises nøyaktig tilpasset til fremdriften av sangen.
  • Du kan ikke vise tekster i avspillingsskjermbildet for podkaster.
  • Du kan ikke vise tekstinformasjon fra stillbilder.