Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Lyden hopper eller det kommer støy under en Bluetooth-forbindelse.

  • Enheter som benytter 2,4 GHz-frekvensen, for eksempel en enhet for trådløst lokalnett, en trådløs telefon eller en mikrobølgeovn, kan forstyrre Bluetooth-forbindelsen.Bruk din Walkman og den tilkoblede Bluetooth-lydenheten et stykke unna slike elektroniske enheter.

  • Bluetooth-forbindelsen forverres av hindringer som metall, vegger eller personer. Fjern eventuelle hindringer eller flytt deg til et annet sted for å kunne opprette kommunikasjonen.

  • Bluetooth-forbindelsen kan bli ustabil, avhengig av bruksmiljøet og hvordan Bluetooth-lydenheten er koblet til.
    Bluetooth-forbindelsen kan stabiliseres ved å utføre følgende tiltak.
    • Sett [Wireless Playback Quality] til [Standard](*1) eller [Prioritize Connection].

(*1) [Standard] er tilgjengelig når du har oppdatert systemprogramvaren på Walkman til versjon 1.10 eller nyere.