Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Du kan ikke lade din Walkman.

  • Batteriet kan ikke lades mens vises, fordi beskyttelsesfunksjonen er aktivert. Lad batteriet i en omgivelsestemperatur på mellom 5 ºC og 35 ºC.

  • Du må slå på datamaskinen for å kunne lade din Walkman. Kontroller om datamaskinen er i standby-modus (hvilemodus) eller dvalemodus.

  • Kontroller at USB-forbindelsen til datamaskinen er korrekt.

  • Det kan hende at den elektriske kontakten er dårlig. Koble fra din Walkman og koble den deretter til igjen.

  • Bruk USB-kabelen som følger med.

  • Det kan hende at din Walkman ikke kan kobles til datamaskinen på riktig måte når du bruker en USB-hub. Koble din Walkman direkte til en USB-kontakt på datamaskinen.

  • Kontroller om operativsystemet som er installert på datamaskinen, er kompatibelt med din Walkman.

  • Batteriet kan være svekket hvis du ikke har brukt din Walkman på over ett år. Ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

  • Hvis det ovennevnte ikke løser problemet, bruker du for eksempel en penn eller binders til å trykke inn RESET-knappen og tilbakestille din Walkman. Deretter kobler du til på nytt via USB.