Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Du kan ikke slette innhold, for eksempel musikk, ved hjelp av Walkman-funksjonene.

  • Du kan ikke slette innhold overført via programvare som Media Go eller iTunes ved hjelp av Walkman-funksjonene. Slett dette innholdet ved å bruke programvaren du brukte til å overføre det.
  • Du kan ikke slette innhold overført via Windows Utforsker ved hjelp av Walkman-funksjonene. Slett innholdet ved hjelp av Windows Utforsker.
  • Du kan ikke slette innhold overført via Finder ved hjelp av Walkman-funksjonene. Slett innholdet ved hjelp av Finder.