Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Din Walkman gjenkjennes ikke av Media Go.

  • Det kan hende at din Walkman ikke gjenkjennes av datamaskinen. Koble Walkman-kabelen fra datamaskinen, og koble den deretter til igjen.
  • Det kan hende at programvaren ikke ble installert på riktig måte. Bruk installeringsprogrammet til å installere programvaren på nytt. De importerte dataene bevares.

  • [Location for USB Transfer] kan være satt til [SD Card] uten at det er satt inn et microSD-kort. Sett inn et microSD-kort.
  • Hvis forslagene ovenfor ikke løser problemet, bruker du for eksempel en penn eller binders til å trykke inn RESET-knappen og tilbakestille din Walkman. Koble deretter til igjen via USB.