Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Lyden blir brutt eller hopper.

  • Lyden kan bli brutt eller hoppe avhengig av Walkman-innstillingene eller hvor du bruker din Walkman.
    Du kan kanskje redusere forekomsten av hopping eller brudd ved å følge prosedyrene nedenfor.

    • Slå av alle innstillinger for lydkvalitet.
    • Sett [DPC (Speed Control)] til [Off].
    • Sett [Dance/Karaoke/Language] til [Off].

  • Hvis du lytter til musikk via Bluetooth-funksjonen, ser du "Merknader om Bluetooth-funksjonen".