Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Spille av lyd med høy oppløsning

Du kan spille av lydfiler med høy oppløsing med høyoppløsningslydkvalitet.

  1. Velg [Settings] på Home-menyen.
  2. Velg [Music Settings] – [Hi-Res Audio Effects] – [Off (Direct Source)].
    Hvis du velger denne innstillingen, kan du spille av lydfiler med høy oppløsning med høyoppløsningslydkvalitet, akkurat som den er.
  3. Spill av lydfilen med høy oppløsning.

Merknad

  • Lydfiler med høy oppløsning utelates når du bruker karaokefunksjonen, språkstudiefunksjonen, dansemodus eller DPC (Digital Pitch Control)-funksjonen.
  • Lydeffekter som for eksempel [ClearAudio+], [Dynamic Normalizer], [Equalizer] og [VPT (Surround)] for lydfiler med høy oppløsning kan ikke aktiveres for høyoppløsningslydkvalitet.