Digital Music PlayerNWZ-M504

Obnovení továrního nastavení přehrávače

V přehrávači Walkman lze obnovit výchozí nastavení. Resetování přehrávače Walkman nesmaže žádný obsah, například hudbu.

Pokud přehrávač Walkman resetujete, informace o párování budou také resetovány na tovární nastavení.

  1. V nabídce Home vyberte možnost [Settings].
  2. Vyberte položku [Common Settings] - [Reset/Format] - [Reset All Settings] - [Yes].