Digital Music PlayerNWZ-M504

Formátování paměti

Přehrávač Walkman můžete inicializovat zformátováním paměti.

  1. V nabídce Home vyberte položku [Settings].
  2. Vyberte položku [Common Settings] - [Reset/Format] - [Format] - [Yes].
  3. Při formátování paměti postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

  • Neprovádějte inicializaci (formátování) paměti přehrávače Walkman pomocí přehrávače. Pokud jste paměť naformátovali pomocí počítače, naformátujte ji znovu pomocí přehrávače Walkman.
  • Formátováním paměti se vymažou veškerá data (například skladby, včetně ukázkových dat nainstalovaných od výrobce, dodaného instalačního souboru softwaru a dokumentu „Uživatelská příručka“). Před formátováním zkontrolujte data uložená v paměti a veškerá důležitá data exportujte do počítače.