Digital Music PlayerNWZ-M504

Nastavení monofonní/automatické pro rádio FM

Pokud se při příjmu FM vyskytne šum, změňte nastavení možnosti [Mono/Auto] na hodnotu [Mono]. Pokud nastavíte hodnotu [Auto], bude v závislosti na podmínkách vybrán automaticky stereofonní nebo monofonní příjem.

  1. Vyberte v nabídce Home možnost [Settings].
  2. Vyberte možnosti [FM Radio Settings] - [Mono/Auto] - požadované nastavení.