Digital Music PlayerNWZ-M504

Provoz rádia FM

Na obrazovce rádia FM jsou k dispozici následující operace. Rádio FM nelze poslouchat, pokud nemáte připojena sluchátka. Kabel sluchátek totiž funguje jako anténa. Kabel co nejvíce natáhněte.

Výběr předchozí nebo následující frekvence

Vytáhněte a otočte přepínač ().


Výběr předchozí nebo následující dostupné stanice

Vytáhněte přepínač () a poté jím otočte a podržte. Začne hledání a zastaví se na rozhlasové stanici, kterou lze přijímat.


Výběr předchozího nebo následujícího přednastaveného čísla

Otočte přepínač () .

Tip

  • Přednastavená čísla lze použít pro výběr rozhlasové stanice pouze tehdy, když je v předvolbách uložena jedna nebo více rozhlasových stanic. Předem nastavte rozhlasové stanice, které je možné přijímat.
  • Pokud je citlivost příjmu příliš silná a při vyhledávání je tak nalezeno mnoho nežádoucích rozhlasových stanic, změňte citlivost hledání.
  • Chcete-li se vrátit na obrazovku rádia FM z jiných obrazovek během poslechu rádia FM, stisknutím a podržením tlačítka () zobrazte možnost [Music] v nabídce Home a poté znovu stiskněte tlačítko ().