Digital Music PlayerNWZ-M504

Poslech rádia FM

Poslouchejte aplikaci rádio FM na přehrávači Walkman. Rádio FM nelze poslouchat, pokud nemáte připojena sluchátka. Kabel sluchátek totiž funguje jako anténa. Kabel co nejvíce natáhněte.

  1. V nabídce Home vyberte položku [FM Radio].
  2. Otočením přepínače () vyberte rozhlasovou stanici uloženou jako předvolbu nebo vytažením a otočením přepínače () vyberte rozhlasovou stanici ručně.
    Zobrazí se obrazovka rádia FM.
    Chcete-li rádio FM vypnout, stiskněte tlačítko (). Zobrazí se možnost [OFF].

Tip

  • Přednastavená čísla lze použít pro výběr rozhlasové stanice pouze tehdy, když je v předvolbách uložena jedna nebo více rozhlasových stanic. Předem nastavte rozhlasové stanice, které je možné přijímat.
  • Chcete-li se vrátit na obrazovku rádia FM z jiných obrazovek během poslechu rádia FM, stisknutím a podržením tlačítka () zobrazte možnost [Music] v nabídce Home a poté znovu stiskněte tlačítko ().

Poznámka

  • Nastavení kvality zvuku nebudou během poslechu rádia FM použita.