Digital Music PlayerNWZ-M504

Přehrávání hudby v chytrém telefonu

Přehrávejte hudbu uloženou v chytrém telefonu, který je připojen k přehrávači Walkman prostřednictvím připojení Bluetooth.

 1. V nabídce Home přehrávače Walkman vyberte možnost [Bluetooth].
 2. Vyberte spárovaný chytrý telefon.
  Na chytrém telefonu se zobrazí obrazovka pro přehrávání hudby.
 3. Stisknutím tlačítka () lze skladbu přehrát.
  Spustí se přehrávání hudby na chytrém telefonu. Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítko ().

Tip

 • Otočením přepínače () přehrávače Walkman lze rychle přejít vpřed nebo vzad.
 • Pokud je s přehrávačem Walkman spárován pouze jeden chytrý telefon, při výběru možnosti [Bluetooth] se zobrazí obrazovka přehrávání hudby.

Poznámka

 • Název skladby a jméno interpreta se u některých typů chytrých telefonů nemusí zobrazit.
 • Hudba se u některých typů chytrých telefonů nemusí v přehrávači Walkman přehrát. Pokud k tomu dojde, ovládejte přehrávání hudby na chytrém telefonu.
 • Nastavení kvality zvuku se nepoužijí, pokud probíhá přehrávání hudby na chytrém telefonu.
  • Equalizer
  • Dynamic Normalizer
  • Clear Phase