Digital Music PlayerNWZ-M504

Nelze se připojit pomocí funkce Bluetooth.

  • Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth přehrávače Walkman a chytrého telefonu zapnutá.
  • Zkontrolujte, že název modelu přehrávače Walkman je vybrána na obrazovce připojení Bluetooth chytrého telefonu. Pokud není, klepněte na název modelu přehrávače Walkman.
  • Přehrávač Walkman nelze propojit s chytrým telefonem, který není spárován. Zkontrolujte, zda byl přehrávač Walkman spárován s chytrým telefonem.
  • Informace o spárování mohly být smazány. Proveďte párování znovu.
  • Jsou-li přehrávač Walkman a chytrý telefon příliš daleko od sebe, nemusí dojít k navázání připojení Bluetooth nebo může být přerušeno. Umístěte přehrávač Walkman blíže k chytrému telefonu.