Digital Music PlayerNWZ-M504

Párování a propojení se zařízením iPhone

Při prvním propojení přehrávače Walkman a zařízení iPhone je třeba je spárovat. Po úspěšném dokončení párování je možné jejich další propojení navázat velmi jednoduše.

 1. V nabídce Home přehrávače Walkman vyberte možnost [Settings].
 2. Vyberte položky [Bluetooth Settings] - [Bluetooth On/Off] - [Bluetooth On].
 3. Vyberte položku [Add Device (Pairing)].
 4. Zapněte funkci Bluetooth v zařízení iPhone.

 5. Klepněte na název modelu přehrávače Walkman.

  Je-li požadováno heslo, zadejte „0000“. Heslo může být označováno také jako „přístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.

  Přehrávač Walkman a zařízení iPhone budou vzájemně spárovány a bude navázáno připojení.

Tip

 • Chcete-li poslouchat hudbu uloženou v přehrávači Walkman nebo rádio FM během připojení k zařízení iPhone, vyberte možnost [Music] nebo [FM Radio] v nabídce Home přehrávače Walkman.

Poznámka

 • Po úspěšném dokončení párování není třeba zařízení znovu párovat při jejich příštím propojení.
 • Výše uvedené akce v zařízení iPhone jsou pouze příklady. Podrobnosti najdete v návodu k obsluze zařízení iPhone.