Digital Music PlayerNWZ-M504

Propojení se spárovaným chytrým telefonem

Propojte spárovaný chytrý telefon s přehrávačem Walkman.

  1. Zapněte v chytrém telefonu funkci Bluetooth.
  2. Vyberte z nabídky Home přehrávače Walkman možnost [Bluetooth].
  3. Vyberte spárovaný chytrý telefon.
    Bude provedeno připojení a na obrazovce přehrávače Walkman se zobrazí obrazovka pro přehrávání hudby na chytrém telefonu.

Tip

  • Jakmile bude přehrávač Walkman připojen k chytrému telefonu, zobrazí se označení Walkman (název modelu) na obrazovce nastavení funkce Bluetooth na chytrém telefonu. Pokud není přehrávač Walkman připojen, klepněte na jeho název modelu.
  • Chcete-li poslouchat hudbu uloženou v přehrávači Walkman nebo rádio FM během připojení k chytrému telefonu, vyberte možnost [Music] nebo [FM Radio] v nabídce Home přehrávače Walkman.

Poznámka

  • Pokud je přehrávač Walkman spárován s jedním chytrým telefonem, zobrazí se po výběru možnosti [Bluetooth] z nabídky Home přehrávače Walkman obrazovka přehrávání hudby.