Digital Music PlayerNWZ-M504

Počítač nerozpozná přehrávač Walkman.

  • Pokud je baterie málo nabitá, nabijte ji.
  • Když používáte přehrávač Walkman poprvé nebo když jste přehrávač Walkman delší dobu nepoužívali, může rozeznání počítačem několik minut trvat. Ověřte, že počítač rozpoznal přehrávač Walkman potom, co jste jej připojili k počítači na dobu asi 10 minut.
  • Ujistěte se, zda je připojení USB s počítačem provedeno správně a bezpečně.
  • Používejte dodaný kabel USB.
  • Pokud je přehrávač Walkman připojen pomocí rozbočovače USB, je možné, že nebude rozeznán. Připojte přehrávač Walkman přímo ke konektoru USB počítače.
  • Pokud výše uvedené postupy problém nevyřeší, stisknutím tlačítka RESET pomocí pera nebo kancelářské sponky atd. resetujte přehrávač Walkman a poté připojení USB znovu vyzkoušejte.