Digital Music PlayerNWZ-M504

Dobíjení baterie

Přehrávač Walkman nabíjejte připojením k počítači.

  1. Připojte přehrávač Walkman ke spuštěnému počítači pomocí rozhraní USB.
    Když je nabíjení dokončeno, zobrazí se ikona stavu baterie .
  2. Když je nabíjení hotovo, odpojte přehrávač Walkman od počítače.

Tip

  • Na obrazovkách přehrávání hudby a rádia FM můžete zkontrolovat zbývající úroveň nabití baterie.
  • Informace o době trvání úplného nabití baterie najdete v části „Technické údaje“.

Poznámka

  • Pokud přehrávač Walkman nabíjíte po delší době, kdy jste jej nepoužívali, nebo když jej používáte poprvé, počítač jej nemusí rozpoznat. Po asi 10 minutách nabíjení by měl přehrávač Walkman začít opět normálně fungovat.
  • Během nabíjení baterie nelze přehrávač Walkman používat.