Digital Music PlayerNWZ-M504

Přehrávač Walkman nefunguje nebo se nezapne napájení.

  • Pokud do přehrávače Walkman přenášíte velké množství obsahu, jako je například hudba, je možné, že vytvoření databáze v přehrávači Walkman potrvá nějaký čas. Proto může být po odpojení přehrávače Walkman od počítače zapotřebí počkat až 1 minutu, než bude přehrávač Walkman možné znovu používat.
  • Pokud je přepínač HOLD nastaven do polohy HOLD, přesuňte jej do opačné polohy.
  • Pokud je v přehrávači Walkman kondenzovaná vlhkost, počkejte několik hodin, až se přehrávač Walkman vysuší.
  • Pokud je baterie málo nebo nedostatečně nabitá, nabijte ji.
  • Přehrávač Walkman nelze ovládat během jeho připojení k počítači. Odpojte přehrávač Walkman od počítače.
  • Pokud přehrávač Walkman nefunguje ani po dobití baterie, stisknutím tlačítka RESET pomocí pera nebo kancelářské svorky atd. přehrávač Walkman resetujte.