Digital Music PlayerNWZ-M504

Prodloužení výdrže baterie

Spotřebu energie v baterii můžete pomocí přehrávače Walkman snížit následujícím způsobem.

Porovnání výdrže baterie v závislosti na nastavených efektech, výchozích nastaveních a funkcích naleznete v části „Doba provozu na baterii“.

  • Ručně vypněte napájení.
  • Nastavte kratší dobu pro volbu [Screen Off Timer].
  • Nastavte jas obrazovky.
  • Vypněte veškerá nastavení kvality zvuku.
  • Pokud funkci Bluetoothnepoužíváte, vypněte ji.
  • Vypněte funkci Noise Canceling.
  • Nastavte kratší čas pro volbu [Call Standby].