Digital Music PlayerNWZ-M504

Co lze udělat pro vyřešení problému?

Nefunguje-li přehrávač Walkman podle očekávání, zkuste pro vyřešení problému postupovat následovně.

Před resetováním přehrávače Walkman odpojte přehrávač Walkman od počítače a ověřte, že není přehráván žádný obsah, například hudba. Jinak se data mohou poškodit. Potom lze přehrávač Walkman bezpečně resetovat.

  1. Seznamte se s tímto problémem v tématu „Otázky a odpovědi“.
  2. Připojte přehrávač Walkman k počítači a dobijte baterii.

    Některé problémy lze vyřešit nabitím baterie.

  3. Stisknutím tlačítka () perem nebo kancelářskou sponkou apod. resetujte přehrávač Walkman.
  4. Seznamte se s tímto problémem v tématu nápovědy o potížích se softwarem.
  5. Vyhledejte informace o tomto problému na některé z webových stránek zákaznické podpory.
  6. Pokud výše uvedený postup nedokáže problém vyřešit, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Poznámka

  • Resetování nesmaže data ani nezmění žádná nastavení.