Digital Music PlayerNWZ-M504

Odstranění skladeb

K vymazání skladeb z přehrávače Walkman použijte software na počítači, který jste použili k přenosu skladeb. Pokud jste k přenosu skladeb použili aplikaci Průzkumník Windows, použijte Průzkumník Windows k jejich vymazání. Pokud jste k přenosu skladeb použili nástroj Finder v počítači Mac, použijte nástroj Finder v počítači Mac také k odstranění skladeb.

Tip

  • V přehrávači Walkman je předinstalována ukázková hudba. Chcete-li ji odstranit, použijte software.

Poznámka

  • Nemažte ani nepřejmenovávejte složku „MUSIC“. Mohlo by se stát, že je potom nebude možné v přehrávači Walkman rozpoznat.