Digital Music PlayerNWZ-M504

Změna citlivosti hledání rádií FM

Citlivost příjmu radiostanice FM může být někdy příliš silná. Kvůli tomu může docházet k příjmu mnoha nepožadovaných radiostanic. V takových případech nastavte nízkou citlivost hledání.

  1. Vyberte v nabídce Home možnost [Settings].
  2. Vyberte možnosti [FM Radio Settings] - [Scan Sensitivity] - [Low Sensitivity].