Digital Music PlayerNWZ-M504

Automatické přednastavení radiostanic

K automatickému vyhledání a přednastavení radiostanic, které lze přijímat ve vaší oblasti, můžete použít funkci [Auto Preset].

  1. Vyberte v nabídce Home možnost [Settings].
  2. Vyberte možnosti [FM Radio Settings] - [Auto Preset] - [Yes].

Tip

  • Pokud je citlivost příjmu příliš vysoká a následkem toho je při hledání přijímáno mnoho nechtěných radiostanic, nastavte citlivost na hodnotu [Low Sensitivity].
  • Můžete přednastavit až 30 stanic.

Poznámka

  • Při použití možnosti [Auto Preset] budou vynulována všechna přednastavení.