Digital Music PlayerNWZ-M504

Chcete zálohovat obsah, jako je například hudba uložená v zařízení Walkman.

  • Připojte přehrávač k počítači a zkopírujte do něj soubory.
  • Pokud jste již odstranili obsah přenesený do přehrávače Walkman pomocí softwaru Media Go, přeneste obsah z přehrávače Walkman zpět do softwaru Media Go.