Digital Music PlayerNWZ-M504

Přehrávač Walkman nelze nabíjet.

  • Pokud se zobrazuje ikona , baterii nelze nabíjet z důvodu aktivní funkce ochrany. Nabíjejte baterii při okolní teplotě od 5 °C do 35 °C.

  • Chcete-li nabíjet přehrávač Walkman, musíte nejprve zapnout počítač. Zkontrolujte, zda počítač není v režimu spánku nebo v režimu hibernace.

  • Zkontrolujte, zda je připojení USB s počítačem provedeno správně.

  • V konektoru může být vadný elektrický kontakt. Odpojte přehrávač Walkman a poté jej znovu připojte.

  • Používejte dodaný kabel USB.

  • Přehrávač Walkman nemusí být možné připojit správně při připojení pomocí rozbočovače USB. Připojte přehrávač Walkman přímo ke konektoru USB na počítači.

  • Zkontrolujte, zda je operační systém a jeho verze v počítači kompatibilní s přehrávačem Walkman.

  • Pokud jste přehrávač Walkman nepoužívali déle než jeden rok, stav baterie se mohl výrazně zhoršit. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

  • Pokud výše uvedená opatření nevyřeší problém, použijte pero, papírovou svorku nebo podobný předmět ke stisknutí tlačítka RESET, abyste resetovali přehrávač Walkman. Poté ho znovu připojte pomocí rozhraní USB.