Digital Music PlayerNWZ-M504

Odstranění informací o párování s chytrým telefonem

Přehrávač Walkman lze spárovat až s 8 zařízeními. Pokud jste již spárovali přehrávač Walkman s 8 zařízeními a chcete provést párování dalšího zařízení, odstraňte předtím nepotřebné spárované zařízení.

  1. Vypněte funkci Bluetooth přehrávače Walkman.
  2. Vyberte v nabídce Home možnost [Settings].
  3. Vyberte možnosti [Bluetooth Settings] - [Delete Device] - zařízení, které chcete odstranit - [Yes].

Poznámka

  • Pokud chcete odstranit informaci o párování, je třeba vypnout funkci Bluetooth.