Digital Music PlayerNWZ-M504

Zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth

Zapněte funkci Bluetooth přehrávače Walkman a chytrého telefonu při jejich párování nebo propojení spárovaného chytrého telefonu s přehrávačem Walkman.

  1. V nabídce Home vyberte možnost [Settings].
  2. Vyberte možnost [Bluetooth Settings] – [Bluetooth On/Off] – [Bluetooth On] nebo [Bluetooth Off].

Tip

  • Chcete-li snížit spotřebu baterie, vypněte funkci Bluetooth, když není přehrávač Walkman propojen s chytrým telefonem.

Poznámka

  • Anténa Bluetooth je součástí přehrávače Walkman. Pokud zakryjete anténu () rukama nebo jinými předměty během používání rozhraní Bluetooth, může dojít ke zhoršení kvality připojení.