Digital Music PlayerNWZ-M504

Nelze používat funkci připojení jedním klepnutím (NFC).

  • Ověřte, zda chytrý telefon podporuje funkci NFC a zda je funkce NFC povolena.
  • Odemkněte zámek obrazovky chytrého telefonu.
  • Pokud se na obrazovce zobrazí dialogové okno, dokončete připojení podle instrukcí na obrazovce. Je možné, že tato akce nebyla na chytrém telefonu provedena. Dokončete operaci klepnutím na potvrzující dialogové okno zobrazené na chytrém telefonu.
  • Pokud chytrý telefon nerozpozná přehrávač Walkman, pomalu posuňte chytrý telefon všemi směry tak, aby se značka „N“ dotýkala značky „N“ na přehrávači Walkman.
  • Pokud je k zařízení připojena svorka nebo se nachází v pouzdru, odstraňte je před připojením k přehrávači Walkman.
  • Citlivost příjmu technologie NFC v používaném zařízení může být nedostatečná k používání funkce připojení jedním klepnutím (NFC). V takovém případě proveďte připojení Bluetooth pomocí párování.
  • Funkci připojení jedním klepnutím (NFC) nelze použít, pokud je přehrávač Walkman připojen k počítači, protože v daný okamžik nelze přehrávač Walkman používat. Odpojte všechna připojení a poté akci opakujte.