Digital Music PlayerNWZ-M504

Přehrávač Walkman nebyl rozpoznán softwarem Media Go.

  • Přehrávač Walkman nemusí být počítačem rozpoznán. Odpojte přehrávač Walkman od počítače a poté ho připojte znovu.
  • Je možné, že software nebyl nainstalován správně. Použijte instalační program k opětovné instalaci softwaru. Importovaná data nebudou změněna.

  • Pokud výše uvedená opatření nevyřeší problém, použijte pero, papírovou svorku nebo podobný předmět ke stisknutí tlačítka RESET, abyste resetovali přehrávač Walkman. Poté ho znovu připojte pomocí rozhraní USB.