Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Ändra uppspelningsordningen till spela upp mapp/spela upp spellista/spela upp album

Du kan ändra uppspelningsordningen till spela upp mapp/spela upp spellista/spela upp album Standardinställningen är att spela upp alla spår.

 1. Tryck på knappen () på vänster () sida på din Walkman och håll den intryckt upprepade gånger.

  Varje gång du håller knappen () intryckt ändras uppspelningsordningen enligt följande och röstvägledningen hörs.

  • Mapp (normal)

   Spelar upp spår i den ordning som finns angiven i mapparna. Mappar är grupper med spår som visas i Windows Utforskaren eller Mac Finder.

  • Spellista

   Spelar upp spår i den ordning som finns angiven i spellistorna. Spellistor är listor med spår som spelas upp i en önskad ordning och som har skapats av programvara såsom Media Go (medföljer) eller Content Transfer.

  • Album

   Spelar upp spår i den ordning som finns angiven i albumen. Album är grupper med spår som har organiserats efter albuminformation.

OBS!

 • Du kan inte ändra uppspelningsläge när du lyssnar på musik på den andra Bluetooth-ljudenheten i Headphones Mode.