Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Upprepad uppspelning

Spela upp spår upprepade gånger. Uppspelningsurvalet av spår kan ändras.

  1. Tryck på knappen () på vänster () sida på din Walkman upprepade gånger.

    Varje gång du trycker på knappen () hörs röstvägledningen och uppspelningsläget ändras i ordningen Normal, Upprepa, Blanda och Normal.

OBS!

  • Du kan inte ändra uppspelningsläge när du lyssnar på musik på den andra Bluetooth-ljudenheten i Headphones Mode.