Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Formatera minnet

Du kan initialisera din Walkman genom att formatera minnet.

 1. Kontrollera att uppspelningen har pausats och att Bluetooth-funktionen är av.
 2. Håll knappen () på höger () sida på din Walkman intryckt i cirka 15 sekunder tills lampan () på höger () sida på din Walkman blinkar snabbt med orange sken.
 3. Släpp knappen ().
  Lampan () tänds med rött sken.
 4. Tryck på föregående/nästa-knappen () på höger () sida på din Walkman inom 30 sekunder efter att lampan () tänds med rött sken.
 5. Tryck på knappen () under tiden som lampan () lyser med grönt sken.
  Lampan () blinkar snabbt med grönt sken under formateringen. Lampan () släcks när formateringen är slutförd.

OBS!

 • Initialisera (formatera) inte minnet på din Walkman med hjälp av en dator. Om du har formaterat minnet med en dator ska du formatera det igen i din Walkman.
 • Om minnet formateras raderas alla data (spår etc., inklusive provdata som installerades på fabriken, medföljande installationsprogram och din ”Hjälpguide”). Kontrollera de data som finns lagrade i minnet och exportera alla viktiga data till datorn innan du formaterar.