Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Återställa till fabriksinställningarna

Din Walkman kan återställas till standardinställningarna. När du återställer din Walkman kommer inget innehåll som till exempel musik att raderas.

Om du återställer din Walkman raderas hopparningsinformationen på fjärrkontrollen och de andra Bluetooth-enheterna.

  1. Kontrollera att uppspelningen har pausats och att Bluetooth-funktionen är av.
  2. Håll Nästa-knappen () på höger () sida på din Walkman intryckt i 15 sekunder samtidigt som du trycker på knappen () på vänster () sida på din Walkman.
    När återställningen är slutförd blinkar lampan () på höger () sida på din Walkman med grönt sken två gånger.

OBS!

  • Om du vill para ihop din Walkman med fjärrkontrollen igen trycker du på knappen () på vänster () sida på din Walkman i 7 sekunder och slår på fjärrkontrollen. Hopparningen startar och lampan () på vänster () sida på din Walkman blinkar med blått och rött sken. När hopparningen är avslutad blinkar lampan () med blått sken.