Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Det går inte att överföra innehåll såsom musik från datorn till din Walkman.

 • Kontrollera USB-anslutningen till datorn.
 • Använd medföljande USB-kabel.
 • Du kan eventuellt inte överföra innehåll när du använder en USB-hubb. Anslut direkt till USB-anslutaren på datorn.
 • Versionen på den installerade programvaran kan vara en tidigare version än den medföljande Media Go-versionen. Installera den medföljande versionen av Media Go eller den senaste versionen via internet.
 • Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på din Walkman, eller har antalet filer överskridit maximalt antal filer som kan överföras. Radera allt onödigt innehåll för att öka det lediga utrymmet. Information om antalet inspelningsbara filer följer här.
  • ”Högsta antalet inspelningsbara spår och tid (ungefärlig)”
 • Spår med en begränsad uppspelningstid eller ett begränsat antal gånger som de kan spelas kan eventuellt inte överföras på grund av begränsningar som fastställts av upphovsrättsinnehavarna. Kontakta leverantören för mer information om inställningar för varje ljudfil.
 • En del innehåll på din Walkman kan vara skadat. Kopiera det innehåll du behöver till datorn och initialisera (formatera) din Walkman.
 • Om programvaran inte är kompatibel med din Walkman ska du installera kompatibel programvara och använda den kompatibla programvaran för att överföra innehåll.
 • Du försöker eventuellt överföra skadat innehåll. Radera innehåll som inte kan överföras från datorn och importera innehållet till datorn igen. Utför inte några andra aktiviteter på datorn när du överför innehåll till datorn. Det kan leda till att innehållet skadas.
 • Du försöker eventuellt överföra en fil som har ett format som inte kan spelas upp. Se ”Format som stöds”.
 • Överföringen kan stoppas på grund av störningar, till exempel statisk elektricitet ackumulerad i datorn. Detta sker för att skydda data. Koppla ur din Walkman och koppla sedan i den igen.