Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Slå på strömbrytaren

Slå på strömmen för att starta din Walkman.

  1. Håll knappen () på höger () sida på din Walkman intryckt i 3 sekunder.
    Din Walkman startar och ett startljud hörs. Lampan () på höger () sida på din Walkman blinkar snabbt med ett orange sken när din Walkman slås på.

Tips

  • Om enheten inte används under en längre period släcks lampan () och din Walkman stängs av automatiskt. I så fall håller du knappen () intryckt för att slå på din Walkman.