Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Stäng av strömmen

Slå av strömmen när du inte använder din Walkman.

  1. Håll knappen () på höger () sida på din Walkman intryckt i 3 sekunder.
    Efter att ljudsignalen och röstvägledningen ”Power Off” hörs så släcks lampan () på höger () sida på din Walkman och din Walkman stängs av.

Tips

  • Om din Walkman inte används under en längre period stängs den av automatiskt.