Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Du kan inte styra din Walkman med fjärrkontrollen.

 • Se till att fjärrkontrollen (medföljer) är på.
 • Se till att din Walkman är på.
 • Återställ fjärrkontrollen och din Walkman genom att följa procedurerna nedan.
  1. Tryck på knapparna och på fjärrkontrollen samtidigt och håll dem intryckta i cirka 10 sekunder.
  2. Tryck på RESET-knappen på din Walkman med en penna eller ett gem etc.
  3. Slå på fjärrkontrollen och din Walkman.
 • Para ihop fjärrkontrollen och din Walkman igen genom att följa procedurerna nedan.
  1. Tryck på knapparna och på fjärrkontrollen samtidigt och håll dem intryckta i cirka 10 sekunder.
  2. Slå på fjärrkontrollen.

   Lampan på fjärrkontrollen blinkar med rött och blått sken växelvis.

  3. Se till att din Walkman är på och att Bluetooth-funktionen är av, och håll -knappen på din Walkman intryckt i cirka 7 sekunder.

   När hopparningen är slutförd blinkar lampan på fjärrkontrollen med blått sken.

 • Du kan inte använda fjärrkontrollen när den är blöt. Torka fjärrkontrollen med en torr duk.
 • En enhet som använder 2,4 GHz-frekvensen, såsom en trådlös LAN-enhet, en Bluetooth-ljudenhet eller en mikrovågsugn, kan störa Bluetooth-anslutningen. Använd inte din Walkman och den anslutna fjärrkontrollen i närheten av sådana enheter.
 • Bluetooth-anslutningen mellan din Walkman och fjärrkontrollen kan hindras av exempelvis metall, väggar eller personer. Ta bort alla hinder eller ändra plats för att säkerställa korrekt kommunikation.
 • Byt ut batteriet i fjärrkontrollen. Mer information finns i ”Byta batteri i fjärrkontrollen”.